Protokoll sammanträde 2015/16:44

EU-nämndens dokument 2015/16:44

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2015/16:44

DATUM

2016-05-20

TID

08.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 13 maj återfinns i bilaga 2.

Allmänna frågor
Statssekreterare Hans Dahlgren, åtföljd av kanslichef Johan Krafft, ämnesråden Erik Rudal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida