Protokoll sammanträde 2015/16:52

EU-nämndens dokument 2015/16:52

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2015/16:52

DATUM

2016-06-30

TID

16:30–17:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löfven, åtföljd av ämnesrådet Erik Windmar och pressekreteraren Ingela Nilsson, Statsrådsberedningen, återrapporterade från möte i Europeiska rådet den 28-29 juni 2016.

Ämnen:

Återrapport från möte i Europeiska rådet den 28 juni samt inför informellt möte med EU:s stats-och regeringschefer den 29 juni

Vid protokollet

Åsa Romson

Johan Eriksson

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2015/16:52

Namn

§ 1

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP) (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

D

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M)

D

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

2

Pyry Niemi (S)

D

Pavel Gamov (SD)

D

Tina Acketoft (L)

D

Jens Holm (V)

D

Désirée Pethrus (KD)

D

Mathias Tegnér (S)

D

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

3

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

4

Johan Andersson (S)

D

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björk (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Jesper Dalunde (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Erik Ullenhag (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Jakop Dalunde (MP)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

D = Deltagande

D*= Uppkopplade per telefon

Anmärkning:

1) D från kl.17.07

2) D till kl.17.07

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3) D från kl. 17.10

4) D till kl. 17.10