Protokoll sammanträde 2015/16:54

EU-nämndens dokument 2015/16:54

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2015/16:54

DATUM

2016-07-15

TID

10:00 - 11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 8 juli återfinns i bilaga 2.

Dokument på bordet

- Återrapport – Rådet för utrikes frågor den 20 juni 2016

- Sammanfattning av utkast till rådsslutsatser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida