Protokoll sammanträde 2015/16:55

EU-nämndens dokument 2015/16:55

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2015/16:55

DATUM

2016-07-18 (telefonsammanträde)

TID

07:15 – 07:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 15 juli återfinns i bilaga 2.

Utrikes frågor

Utrikesminister Margot Wallström (närvarande per telefon), åtföljd av dels ambassadörerna Anna-Karin Eneström och Anna Jarfeldt, ministerrådet Louis Calais, kanslirådet Anna Lyberg och pressekreteraren Louise Bjarke, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 18 juli 2016.

Ämnen:

Turkiet I AM (SD)


Vid protokollet

Åsa Romson

Sanna Helsing

Justerat den

EU-NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2015/16:55

Namn

§ 1 -2

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP (Ordf.)

D*

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D*

Marie Granlund (S)

D*

Ulrika Karlsson (M)

D

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D*

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

D*

Fredrik Schulte (M)

D*

Lawen Redar (S)

D*

Johan Hultberg (M)

D*

Pyry Niemi (S)

D*

Pavel Gamov (SD)

D*

Tina Acketoft (L)

D*

Jens Holm (V)

D*

Désirée Pethrus (KD)

D*

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

D*

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

D*

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Alexandra Völker (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Johan Andersson (S)

N*

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

N*

Thomas Strand (S)

N*

Lars Eriksson (S)

N*

Erik Ezelius (S)

N*

Patrik Björk (S)

N*

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

N*

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

N*

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

N*

Kerstin Lundgren (C)

N*

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

N*

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

N

Erik Ullenhag (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

N*

Dag Klackenberg (M)

N*

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

D = Deltagande

D*= Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

1) D från kl.

2) D till kl.

1) D från kl.

EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2015/16:55

Skriftligt samråd med EU- nämnden om en ny B-punkt för diskussion: Terrorism (på begäran av Frankrike) samt två A-punkter: 1. Rådsslutsatser (Sydsudan),

2. Centralamerikanska associeringsrådet.

Samrådet avslutades den 17 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU- nämnden om A-punkter v. 28

Samrådet avslutades den 15 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM (V)

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet vill avvika i punkt 6 emot fiskeavtalen.