Protokoll sammanträde 2016/17:12

EU-nämndens dokument 2016/17:12

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:12

DATUM

2016-11-15 (telefonsammanträde)

TID

12:15-12:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 11 november återfinns i bilaga 2.

Allmänna frågor

Statsrådet Ann Linde (närvarande per telefon), dels åtföljd av ämnesrådet Carl Asplund, Finansdepartementet, dels av ämnesrådet Erik Rudal (närvarande per telefon), Statsrådsberedningen, samt av ekonomiska rådet Cornelius Raapke-Eckert (närvarande per telefon), Sveriges representation i Bryssel, informerade och samrådde inför möte i rådet den 15 november 2016.

Ämnen:

  • Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen (MFF) I AM (M), (SD) (V)

Justering

Övriga frågor

Vid protokollet

Åsa Romson

Amanda Forsberg

Justerat den

EU-NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:12

Namn

§ 2

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP (Ordf.)

D*

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D*

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

N*

Maria Plass (M)

D*

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

D*

Fredrik Schulte (M)

D

Lawen Redar (S)

N*

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

D

Pavel Gamov (SD)

D*

Tina Acketoft (L)

D*

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

D

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Alexandra Völker (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Johan Andersson (S)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

D*

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

D

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björk (S)

D

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

D

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

D*

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Erik Ullenhag (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

D

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anna Vikstrom (S)

N

D = Deltagande

D*= Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:12

Skriftligt samråd med EU-nämnden om två A-punktsannoteringar avseende dels rådsslutsatser gällande Iran och dels genomförandebeslut avseende sanktioner Syrien har avslutats.

Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering avseende information om mål vid EU-domstolen har avslutats.

Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.