Protokoll sammanträde 2016/17:17

EU-nämndens dokument 2016/17:17

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2016-12-14

TID

14:00-15:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

Dokument på bordet

Herdabrev inför Europeiska rådet den 15 december

Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löven, åtföljd av dels kabinettssekreteraren Annika Söder, Utrikesdepartementet, dels departementssekreterare Kajsa Forsberg, Försvarsdepartementet, dels politiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida