Protokoll sammanträde 2016/17:26

EU-nämndens dokument 2016/17:26

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017-02-24

TID

09:00-10:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 17 februari återfinns i bilaga 2.

Miljö

Statsrådet Isabella Lövin åtföljd av dels enhetschefen Katja Awiti samt departementssekreterarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida