Protokoll sammanträde 2016/17:34

EU-nämndens dokument 2016/17:34

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017-04-28

TID

15:00-16:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

Europeiska rådet (art. 50) (öppen del)

Statsminister Stefan Löfven åtföljd av dels, statssekreterare Hans Dahlgren, politiskt sakkunnig Paula Carlvalho Olovsson, ambassadör Jan Olsson, ämnesrådet Erik Windmar, kanslirådet Gustaf Lindgren, Statsrådsberedningen, informerade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida