Protokoll sammanträde 2016/17:37

EU-nämndens dokument 2016/17:37

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-05-19

TID

09:00-11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 maj återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av dels statssekreterarna Karolina Ekholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida