Protokoll sammanträde 2016/17:39

EU-nämndens dokument 2016/17:39

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:39

DATUM

2017-05-29

TID

08:00-08:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 24 maj återfinns i bilaga 2.

Utrikes fråga
Statsrådet Ann Linde, åtföljd av dels biträdande enhetschef Jörgen Persson, dels av politisk sakkunnige Magnus Nilsson och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida