Protokoll sammanträde 2016/17:42

EU-nämndens dokument 2016/17:42

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:42

DATUM

2017-06-15

TID

12.30-13.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 9 juni återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av dels statssekreterarna Karolina Ekholm och Leif Jakobsson, politiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida