Protokoll sammanträde 2016/17:45

EU-nämndens dokument 2016/17:45

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:45

DATUM

2017-06-21

TID

10:00-11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löfven, åtföljd av dels statssekreterare Hans Dalgren, politiskt sakkunnig Paula Carlvalho Olovsson, departementsrådet Erik Windmar, ämnesrådet Erik Kiesow och pressekreterare Jonatan Holst, Statsrådsberedningen, dels planeringschef Ola Henriksson,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida