EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:45

DATUM

2017-06-21

TID

10:00-11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löfven, åtföljd av dels statssekreterare Hans Dalgren, politiskt sakkunnig Paula Carlvalho Olovsson, departementsrådet Erik Windmar, ämnesrådet Erik Kiesow och pressekreterare Jonatan Holst, Statsrådsberedningen, dels planeringschef Ola Henriksson, Justitiedepartementet, dels kanslirådet Mikael Anzén, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför Europeiska rådet den 22-23 juni 2017

Ämnen:

- Information inför möte i Europeiska rådet den

22-23 juni 2017 I AM: (M, SD, C, V, KD)

Övriga frågor

Vid protokollet

Åsa Romson

Amanda Forsberg

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:45

Namn

§ 1-2

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP) (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

D

Börje Vestlund (S)

Maria Plass (M)

Johan Büser (S)

D

Johnny Skalin (SD)

D

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

D

Johan Hultberg (M)

D

Pyry Niemi (S)

1

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (L)

D

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

D

Mathias Tegnér (S)

D

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

D

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

D

Johan Andersson (S)

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

2

Patrik Björk (S)

N

Emanuel Öz (S)

N

Krister Hammarbergh (M)

D

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

N

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

D

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

D

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

D = Deltagande

D = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

1) D till kl.10:15 4) D från kl.

2) D från kl. 10:15

3) D till kl.