Protokoll sammanträde 2016/17:49

EU-nämndens dokument 2016/17:49

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:49

DATUM

2017-09-08

TID

10.00 – 10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

Rättsliga och inrikes frågor
Justitie - och inrikesminister Morgan Johansson åtföljd av dels internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, ämnesrådet Helena Garme, departementssekreterare Karin Wenander och pressekreterare Miriam Abu Eid, Justitiedepartementet, dels
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida