Protokoll sammanträde 2016/17:4

EU-nämndens dokument 2016/17:4

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016-09-29

TID

08:00 – 08:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 23 september återfinns i bilaga 2.

Miljö

Statsrådet Isabella Lövin, åtföljd av dels, politiskt sakkunnige Fredrik Hannerz, kanslirådet Camilla Nevstad Bruzelius och pressekreteraren Mikaela Kotschack, Utrikesdepartementet, dels biträdande enhetschef Mikaela Ingman, rättssakkunnige Johan Lundberg, departementssekreterarna Lena Herder, Kristoffer Strömgren och Roger Sedin, Miljö- och innovationsdepartementet, dels kanslirådet Per Hallström och praktikanten Kajsa Edholm, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 30 september 2016.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 20 juni 2016

Återrapport från informellt ministermöte den 11-12 juli 2016

Ratificering av Parisavtalet I

Utkast till rådets slutsatser om förberedelser inför den 22:a sessionen i partskonferensen (COP 22) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar I AM (V)

Justering

Nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 23 september samt uppteckningar från sammanträdena den 15 och 16 september.

Övrigt

Vid protokollet

Åsa Romson

Sanna Helsing

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:4

Namn

§ 1 - 4

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP) (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D

Johan Büser (S)

D

Johnny Skalin (SD)

D

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

D

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

N

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (L)

7

Jens Holm (V)

D

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

5

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

6

Johan Andersson (S)

3

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

D

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

N

Patrik Björk (S)

Emanuel Öz (S)

N

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

1

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

D

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

8

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

D

Dag Klackenberg (M)

2

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anna Vikström (S)

4

D = Deltagande

D = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

1) D till kl. 08:35 5) D till kl.08:35

2) D från kl. 08:35 6) D från kl. 08:35

3) D till kl. 08:35 7) D till kl. 08:35

4) D från kl. 08:35 8) D från kl. 08:35

EU–NÄMNDEN

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut rörande annotering inför förlängning av sanktioner mot ett antal libyska politiker samt uppdatering av sanktionsmotiveringar

Samrådet avslutades den 29 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter V. 38

Samrådet avslutades den 23 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 3, 5-6 och 11-13 på Coreper II.