Protokoll sammanträde 2017/18:42

EU-nämndens dokument 2017/18:42

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2017/18:42

DATUM

2018-07-06

TID

10.00 – 10.15
10.21 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 20 juni 2018 återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson m. fl. från Finansdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida