EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2017/18:42

DATUM

2018-07-06

TID

10.00 – 10.15
10.21 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1§ 2


§ 3
§ 4
Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 20 juni 2018 återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson m. fl. från Finansdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 13 juli 2018.

Kanslichef Ann-Marie Wallin, Skatteutskottet, närvarade under § 1-2 och EU-handläggare Dinka Jasarevic, EU-samordningen, närvarade under
§ 1-4.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 22 juni 2018
- Mervärdesskatt – allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet – varor och tjänster II I
- Reducerad mervärdesskatt för e-publikationer II I
- Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram II AM (M, C, SD, V)
- ev.) Uppföljning av Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 II
- Mandat inför G20-mötet den 21–22 juli 2018 i Buenos Aires I
- Övriga frågor

Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 8, 15 och 20 juni 2018 samt protokoll från sammanträdena den 20 och 27 juni 2018.
Återrapport från Europeiska rådet den 28-29 juni 2018 (öppen del)
Statssekreterare Hans Dahlgren m. fl. från Statsrådsberedningen återrapporterade från Europeiska rådet den 28-29 juni 2018.

Ämnen:
- Återrapport från Europeiska rådet den 28-29 juni 2018

Vid protokollet

Jonas Eriksson

Caroline Hägerhäll

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2017/18:42

Namn

§ 1-3

§ 4

LEDAMÖTER

Jonas Eriksson (MP) (Ordf.)

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

Marie Granlund (S)

D

D

Karin Enström (M)

D

D

Björn Weichel (S)

Maria Plass (M)

D

D

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

D

D

Johan Hultberg (M)

Lawen Redar (S)

Ulrika Karlsson (M)

Pyry Niemi (S)

Pavel Gamov (-)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

D

D

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

D

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

D

D

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Leif Pettersson (S)

Jeff Ahl (-)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

D

D

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

D

N

Åsa Eriksson (S)

D

D

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

D

D

Emanuel Öz (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

D

D

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

D

D

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (-)

Stina Bergström (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

D

D

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Jan Björklund (L)

Roger Haddad (L)

Nina Lundström (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

David Lindvall (S)

Erik Slottner (KD)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

EU-NÄMNDEN – – – – – Bilaga 2 till protokoll 2017/18:42

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande (EU:s sanktioner mot Ryssland) och (Strategiskt partnerskap mellan EU och Japan).
Samrådet avslutades den 5 juli 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.


S
kriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 26.
Samrådet avslutades den 29 juni 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

S
kriftligt samråd med EU-nämnden rörande EUCAP Sahel Niger, EUPOL COPPS och EUBAM Rafah.

Samrådet avslutades den 27 juni 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande offentliggörande av förhandlingsdirektiven med Australien och Nya Zeeland.
Samrådet avslutades den 25 juni 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 25. tillägg 2
Samrådet avslutades den 22 juni 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 25. Tillägg
Samrådet avslutades den 21 juni 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande mening har inkommit från V: AM (V)

Vänsterpartiet lämnar avvikande mening gällande punkt 2 med hänvisning till vår tidigare ställningstagande mot militarisering av EU och Sverige.  

Vi menar att Sveriges alliansfrihet skall värnas och NATOs rörlighet av militära styrkor, fordon och annat hålls utanför svensk mark, vägar, vatten och lyft.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 25.
Samrådet avslutades den 21 juni 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande mening har inkommit från L: AM (L)

Liberalerna reserverar sig under Coreper 1, punkt 11:

Revision of Directive 96/71 on Posting of Workers

Likalydande med den alliansreservation som framförts tidigare i Arbetsmarknadsutskottet samt EUN.