Protokoll sammanträde 2017/18:43

EU-nämndens dokument 2017/18:43

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2017/18:43

DATUM

2018-07-13

TID

10.00 – 11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 6 juli 2018 återfinns i bilaga 2.

Jordbruk och fiske
Statsrådet Sven-Erik Bucht m. fl. från Näringsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida