Protokoll sammanträde 2017/18:44

EU-nämndens dokument 2017/18:44

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2017/18:44

DATUM

2018-09-14

TID

10.00 –10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 13 juli 2018 återfinns i bilaga 2.

Allmänna frågor
Statsrådet Ann Linde m. fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida