Protokoll sammanträde 2017/18:45

EU-nämndens dokument 2017/18:45

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2017/18:45

DATUM

2018-09-19

TID

10.00 – 10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer
Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen samt medarbetare från Justitiedepartementet informerade och samrådde inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 19-20 september 2018.

Ämnen:
- Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 19-20 september 2018 II

Vid protokollet

Jonas Eriksson

Anne-Charlotte Gramén

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2017/18:45

Namn

§ 1

LEDAMÖTER

Jonas Eriksson (MP) (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

Marie Granlund (S)

D

Karin Enström (M)

D

Björn Weichel (S)

D

Maria Plass (M)

D

John Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

Johan Hultberg (M)

D

Lawen Redar (S)

N

Ulrika Karlsson (M)

Pyry Niemi (S)

D

1

Pavel Gamov (-)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

Johan Hedin (C)

D

Margareta Cederfelt (M)

Leif Pettersson (S)

2

N

Jeff Ahl (-)

Fredrik Malm (L)

D

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Åsa Eriksson (S)

D

Erik Ezelius (S)

N

Patrik Björck (S)

D

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

D

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (-)

Stina Bergström (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

D

Caroline Szyber (KD)

D

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Jan Björklund (L)

Roger Haddad (L)

Nina Lundström (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

D

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

D

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Erik Slottner (KD)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:
1) D till kl.10.38
2) D från kl. 10.38