Protokoll sammanträde 2017/18:46

EU-nämndens dokument 2017/18:46

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2017/18:46

DATUM

2018-09-21

TID

10.00 – 10.44
10.48 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 14 september 2018 återfinns i bilaga 2.

Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
Närings- och innovationsminister Mikael
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida