Protokoll sammanträde 2018/19:18

EU-nämndens dokument 2018/19:18

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-01-25

TID

09.00–09.45
09.55–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 18 januari 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Jordbruk och fiske

Statsrådet Jennie Nilsson m.fl. från Näringsdepartementet informerade och samrådde inför möte i rådet den 28 januari 2019.

Ämnen:

- Återrapport från möte i rådet den 17–18 december 2018

- Ordförandeskapets arbetsprogram

- Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 II AM (V)

- Proteinplanen II

§ 3

Justering

Protokoll från sammanträdet den 18 januari 2019.

§ 4

Övriga frågor

Ordföranden påminde nämndens ledamöter om studieresan till Bryssel den 20–21 februari.

Vid protokollet

Åsa Westlund

Cecilia Kennergren

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2018/19:18

Namn

§ 1-4

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Karin Enström (M)

D

Björn Wiechel (S)

Åsa Coenraads (M)

D

Martin Kinnunen (SD)

D

Markus Selin (S)

D

Jens Holm (V)

D

Johan Hultberg (M)

D

Ludvig Aspling (SD)

D

Maria Strömkvist (S)

Désirée Pethrus (KD)

D

Pyry Niemi (S)

D

Tina Acketoft (L)

D

Johnny Skalin (SD)

Gustav Fridolin (MP)

D

Jessika Roswall (M)

SUPPLEANTER

Kadir Kasirga (S)

D

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S)

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

D

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

Mattias Ottosson (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

Anna Vikström (S)

Johan Andersson (S)

Erik Ezelius (S)

Alexandra Anstrell (M)

N

Tomas Tobé (M)

Jörgen Warborn (M)

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Betty Malmberg (M)

D

Hanif Bali (M)

Jessica Polfjärd (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson I Linköping (SD)

Jonas Millard (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Mattinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

D

Jimmy Ståhl (SD)

Robert Halef (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

Jan Björklund (L)

Janine Alm Ericson (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

Gulan Avci (L)

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Arman Teimouri (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Erik Bengtzboe (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Lotta Finstorp (M)

Maria Gardfjell (MP)

Abir Al-Sahlani (C)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:
1) D till kl.
2) D från kl.


EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2018/19:18

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Tunisien)

Samrådet avslutades den 24 januari 2019. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 3

Samrådet avslutades den 18 januari 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.