Protokoll sammanträde 2018/19:21

EU-nämndens dokument 2018/19:21

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-03-01

TID

10.00 – 10.25

10.35 – 10.45
10.50 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.45
11.45 – 12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 15 februari 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Miljö

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin m.fl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida