Protokoll sammanträde 2018/19:24

EU-nämndens dokument 2018/19:24

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-03-20

TID

10.00–11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen, samt medarbetare från Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 21–22 mars 2019.

Ämnen:
Information och samråd inför Europeiska rådet den 21–22 mars 2019. I AM (SD,V)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida