Protokoll sammanträde 2018/19:27

EU-nämndens dokument 2018/19:27

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-04-12

TID

09.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 5 april 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson m.fl. från Justitiedepartementet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida