Protokoll sammanträde 2018/19:28

EU-nämndens dokument 2018/19:28

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-04-24

TID

13:30-13:32

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Justering av yttrande till Utrikesutskottet Skr. 2018/19:115

§ 2

Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 5, 10 och 12 april 2019 och protokoll från sammanträdena den 10 och 12 april 2019.

Vid protokollet

Åsa Westlund

Maria
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida