Protokoll sammanträde 2018/19:29

EU-nämndens dokument 2018/19:29

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-05-08

TID

15.00-15.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Informellt möte mellan stats- och regeringschefer
Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen samt medarbetare från EU-representationen, samrådde och informerade inför informellt möte i kretsen av stats-och regeringschefer i Sibiu den 9 maj 2019.

Ämnen:

Information
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida