EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-05-08

TID

15.00-15.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Informellt möte mellan stats- och regeringschefer
Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen samt medarbetare från EU-representationen, samrådde och informerade inför informellt möte i kretsen av stats-och regeringschefer i Sibiu den 9 maj 2019.

Ämnen:

Information och samråd inför informellt möte i kretsen av stats-och regeringschefer i Sibiu den 9 maj 2019 I AM (M)

Vid protokollet

Annika Qarlsson

Maria Eriksson

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2018/19:29

Namn

§1

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

D

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

D

Tomas Tobé (M) (Andre vice ordf.)

D

Björn Wiechel (S)

D

Jessica Polfjärd (M)

D

Martin Kinnunen (SD)

Markus Selin (S)

N

Ilona Szatmari Waldau (V)

Jessica Rosencrantz (M)

Ludvig Aspling (SD)

D

Maria Strömkvist (S)

Désirée Pethrus (KD

D

Pyry Niemi (S)

Tina Acketoft (L)

D

Johnny Skalin (SD)

D

Alice Bah Kuhnke (MP)

Jan Ericson (M)

D

SUPPLEANTER

Kadir Kasirga (S)

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S)

Arin Karapet (M)

N

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

N

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

D

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

D

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

Mattias Ottosson (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

D

Anna Vikström (S)

Johan Andersson (S)

Daniel Andersson (S)

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Jörgen Warborn (M)

D

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Erik Bengtzboe (M)

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

D

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Robert Halef (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

Jan Björklund (L)

Vakant

Janine Alm Ericson (MP)

D

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

Gulan Avci (L)

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Arman Teimouri (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Jessika Roswall (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

Maria Gardfjell (MP)

Karolina Skog (MP)

Hanif Bali (M)

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Abir Al-Sahlani (C)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) D till kl.

2) D från kl.I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.