Protokoll sammanträde 2018/19:30

EU-nämndens dokument 2018/19:30

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-05-10

TID

09.00-11.40

11.45-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 april 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Dokument på bordet
- Sahel – draft Council conclusions
- Council recommendation assessing the progress made by the participating
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida