EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-05-10

TID

09.00-11.40

11.45-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 april 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Dokument på bordet
- Sahel – draft Council conclusions
- Council recommendation assessing the progress made by the participating Member States to fulfil commitments undertaken in the framework of permanent structured cooperation (PESCO)
- High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Annual Report on the Status of PESCO Implementation
- Draft Council Conclusions on the Joint Communication on EU relation with Latin America and the Caribbean, “Joining forces for a common future”
- Council conclusions on European Court Auditors´ Special Report No 33/2019 entitled “Combating desertification in the EU: a growing threat in need of more action”

§ 3

Utrikes frågor inkl. gemensam session utrikes- och försvarsministrar
Utrikesminister Margot Wallström m.fl. från Utrikesdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 13-14 maj 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 8 april 2019
- Aktuella frågor:
Venezuela
JCPOA (Irans kärntekniska program)
Ukraina
- Libyen II AM (V)
-
Sahel I (utrikesministrarna)
-
Sahel II (utrikes- och försvarsministrarna)
- Övrigt:
Information om ett möte i Berlinprocessen om västra Balkan
(polska delegationen).
Toppmöte om västra Balkan i Poznań i juli.

§ 4

Utrikes frågor – försvar

Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Försvarsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 14 maj 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 19-20 november 2018
- Återrapport från informellt ministermöte den 30-31 januari 2019
- Samarbete mellan EU och Nato II AM (SD, V)
-Permanent strukturerat samarbete (Pesco)
Rekommendation om den första årsrapporten om genomförandet av
Pesco I AM (SD, V)

Under § 3-4 närvarade utskottshandläggare Annie Schaffrath från försvarsutskottet.

§ 5

Utrikes frågor – utveckling

Statsrådet Peter Eriksson m.fl. från Utrikesdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 16 maj 2019

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 26 november 2018
- 2019 – att bibehålla dynamiken i det fortsatta arbetet med Agenda
2030 och klimatförändringarna II AM (SD)
-
Ungdoms- och utvecklingsfrågor II
-
Sahel: ökat engagemang från EU II
- EU:s fleråriga budgetram 2021-2027: Förslaget om ett nytt
instrument för yttre åtgärder, inklusive en ny investeringsarkitektur
II AM (SD, V)
-
Övrigt:
Information om ett brev från den belgiska biståndsministern om
kopplingen mellan digitalisering och bistånd.

Under § 4-5 närvarade utskottshandläggare Josefin Kildjer från utrikesutskottet

§ 6

Jordbruk och fiske
Statsrådet Jennie Nilsson m.fl. från Näringsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 14 maj 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 15 april 2019
- Reformpaketet för GJP efter 2020
Förordningen om strategiska planer inom GJP II AM (SD, V)
-
En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en

klimatneutral ekonomi – jordbruksaspekter II AM (V)
- Handelsrelaterade jordbruksfrågor II
-
Uppföljning av domstolens dom i mål C-528/16 II AM (V)

Under § 5-6 närvarade kanslichefen Magnus Blucher från miljö- och jordbruksutskottet.

§ 7

Justering

Protokoll från sammanträdet den 24 april 2019.

§ 8

Övriga frågor

Ordföranden informerade ledamöterna om Veterandagen den 15 maj.

Vid protokollet

Åsa Westlund

Maria Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2018/19:30

Namn

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-8

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

D

D

D

D

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

D

D

D

D

Tomas Tobé (M) (Andre vice ordf.)

Björn Wiechel (S)

Jessica Polfjärd (M)

Martin Kinnunen (SD)

D

Markus Selin (S)

N

N

D

D

Ilona Szatmari Waldau (V)

Jessica Rosencrantz (M)

Ludvig Aspling (SD)

D

D

D

Maria Strömkvist (S)

D

D

N

Désirée Pethrus (KD

D

D

D

D

Pyry Niemi (S)

D

N

D

2

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Jan Ericson (M)

SUPPLEANTER

Kadir Kasirga (S)

N

N

D

1

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S)

N

D

N

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

D

N

D

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

Mattias Ottosson (S)

D

D

D

D

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

D

N

N

Anna Vikström (S)

Johan Andersson (S)

Daniel Andersson (S)

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

D

D

D

D

Jörgen Warborn (M)

Hans Rothenberg (M)

D

D

D

D

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Vakant

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

D

D

D

D

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

D

D

D

D

Jimmy Ståhl (SD)

Robert Halef (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

D

D

D

D

Jan Björklund (L)

Vakant

Janine Alm Ericson (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

D

D

D

D

Barbro Westerholm (L)

Gulan Avci (L)

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Arman Teimouri (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Jessika Roswall (M)

D

D

D

D

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

D

D

D

D

Maria Gardfjell (MP)

D

D

D

D

Karolina Skog (MP)

Hanif Bali (M)

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Abir Al-Sahlani (C)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) D till kl. 11.15

2) D från kl. 11.15I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.


EU-NÄMNDEN – – – – – Bilaga 2 till protokoll 2018/19:30


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s insats i Niger (EUCAP Sahel Niger) inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
Samrådet avslutades den 8 maj 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 18. AM (V, L)

Samrådet avslutades den 3 maj 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

16. Council Decision and Implementing Regulation Restrictive measures to combat terrorism - Common Position 2001/931/CFSP - New listing

Vänsterpartiet konstaterar att PKK fortfarande finns kvar på listan och vill därför hänvisa till tidigare avvik om att PKK ska tas bort från listan.”

Följande anförande har inkommit från Liberalerna:

”Med anledning av punkt 7 vill liberalerna anföra att EU ingår i en global överenskommelse om att nå Parisavtalets  satta mål  för att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. För att kunna nå detta kommer en mängd insatser att krävas och varje avvikelse liknande detta italienska undantag får betydande konsekvenser för klimatet.”


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 16.
Samrådet avlutades den 24 april 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga restriktiva åtgärder Myanmar.
Samrådet avslutades den 24 april 2019. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 15 – tillägg. AM (V)
Samrådet avslutades den 14 april 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

”Vänsterpartiet har inget att invända mot regeringens ståndpunkt när det gäller tullar. Vi instämmer dock inte i regeringens ståndpunkt om överenskommelsen även innehåller investeringsskydd/ISDS eller är ett första steg mot investeringsskydd. ”

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande beslut av rådet (art. 50).
Samrådet avslutades den 12 april 2019. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 15. AM (V)
Samrådet avslutades den 12 april 2019. Med undantag för punkt 37 Directive on Copyright in the Digital Single Market fanns det stöd för regeringens ståndpunkter. Punkt 37 behandlades vid EU-nämndens sammanträde den 12 april.

Följande medskick har inkommit från Moderaterna och Kristdemokraterna:

“Conclusions on the mid-term review of the EU Forest Strategy

Adoption

7709/19 FORETS

Ansvarigt statsråd

Jennie Nilsson

Kristdemokraterna och moderaterna vill anföra följande till ovan nämnda a-punkt:

Det är viktigt att Rådet tydligt trycker på i sina slutsatser att skogspolitik är nationell kompetens. Den 6 mars i år riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att den ska fortsätta att försvara det nationella självbestämmandet i skogsfrågor inom EU-samarbetet.

Våra svenska skogsorganisationer har efterfrågat en uppdaterad och stark EU-skogsstrategi post-2020 för att bidra till bättre förståelse och koordinering när EU-politik som berör skogen tas fram, samt till internationella processer om skog där EU deltar.

Vi ställer oss också positiva till en tydlig EU skogsstrategi som en nyckel-referens för skogsfrågor när politik som har beröring på skogen tas fram inom andra områden såsom till exempel klimat, energi och miljö. Skogen är och ska vara nationell kompetens. Det finns dock andra politikområden som berör skogen och skogsbruket och det är viktigt att dessa politikområden inte tillåts definiera skogsbruk.

Vi vill anföra detta för att försäkra oss om att ministern respekterar tillkännagivandet och verkligen driver det nationella självbestämmandet.”

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

“Coreper II

17. Statement to the Energy Charter Treaty notifying the adoption of the Financial Responsibility Regulation

Avvikande mening. Sverige borde driva att investeringsskyddet för bolag tas bort helt och hållet från Energistadgefördraget.

36. Regulation on CO2 standards for cars and vans (recast)

Avvikande mening: Det är bra att EU skärper kraven på utsläppen från bilismen men Vänsterpartiet vill ha ambitiösare utsläppskrav på personbilar än det som föreslås nu.”