Protokoll sammanträde 2018/19:35

EU-nämndens dokument 2018/19:35

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019-05-29

TID

10.00 – 11.30
11.35 – 11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Rättsliga och inrikes frågor
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson m.fl. från Justitiedepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 6-7 juni 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida