Protokoll sammanträde 2018/19:39

EU-nämndens dokument 2018/19:39

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:39

DATUM

2019-06-19

TID

08.00 – 08.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 14 juni 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Miljö
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin m.fl. från Miljödepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida