Protokoll sammanträde 2018/19:40

EU-nämndens dokument 2018/19:40

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:40

DATUM

2019-06-19

TID

14.00 – 15.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Europeiska rådet
Statsminister Stefan Löfven m.fl. från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 20-21 juni 2019.

Ämnen:
Information och samråd inför Europeiska rådet den 20-21 juni 2019 I AM (M, SD, V)

Vid protokollet

Annika Qarlsson

Cecilia
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida