Protokoll sammanträde 2018/19:42

EU-nämndens dokument 2018/19:42

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:42

DATUM

2019-06-20 (telefonsammanträde)

TID

23.30 – 23.34

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Europeiska rådet
Statsrådet Hans Dahlgren informerade under pågående möte i Europeiska rådet den 20–21 juni 2019.

Ämnen

Information under pågående möte i Europeiska rådet den 20–21 juni 2019.

Vid protokollet

Annika Qarlsson

Cecilia Kennergren

Justerat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida