Protokoll sammanträde 2018/19:43

EU-nämndens dokument 2018/19:43

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:43

DATUM

2019-06-30 (telefonsammanträde)

TID

18.00–18.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Europeiska rådet
Statsminister Stefan Löfven informerade och samrådde inför möte i Europeiska rådet den 30 juni 2019.

Ämnen:
Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni 2019.
I AM (SD).

M och KD deltog inte i sammanfattningen av samrådet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida