Protokoll sammanträde 2018/19:46

EU-nämndens dokument 2018/19:46

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:46

DATUM

2019-07-02 (telefonsammanträde)

TID

10.45–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Europeiska rådet
Statminister Stefan Löfven informerade och samrådde under pågående möte i Europeiska rådet den 30 juni.

Ämnen

Information och samråd under pågående möte i Europeiska rådet den 30 juni 2019. I AM (SD)

M och KD deltog inte i sammanfattningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida