Protokoll sammanträde 2018/19:47

EU-nämndens dokument 2018/19:47

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:47

DATUM

2019-07-05

TID

10.00 – 10.56
10.56 – 11.08
11.08 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 19 juni 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida