Protokoll sammanträde 2018/19:48

EU-nämndens dokument 2018/19:48

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:48

DATUM

2019-07-02 (telefonsammanträde)

TID

20.00–20.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Europeiska rådet
Statsminister Stefan Löfven återrapporterade från Europeiska rådets möte den 30 juni–2 juli 2019.

Ämnen

Återrapport från Europeiska rådets möte den 30 juni–2 juli 2019.

Vid protokollet

Åsa Westlund

Maria Eriksson

Justerat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida