Protokoll sammanträde 2019/20:12

EU-nämndens dokument 2019/20:12

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-11-08

TID

09.00 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 6 november 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Utrikes frågor - försvar
Statssekreterare Jan-Olof Lind m.fl. från Försvarsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 12 november 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 14 maj 2019
- Återrapport från informellt ministermöte den 28-29 augusti 2019
- Uppföljning av säkerhets- och försvarsfrågor (särskilt Pesco och samstämmighet) II AM (SD, V)
- GSFP-uppdrag och GSFP-insatser II AM (SD)
- Samarbete mellan EU och Nato II AM (SD, V)

§ 3

Utrikes frågor
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl. från Utrikesdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 11 november 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 14 oktober 2019
- Aktuella frågor

Turkiet II AM (V)
- Afghanistan II
- Regional säkerhet i Gulfstaterna/Iran II
- Sudan II
- Övriga frågor

§ 4

Justering
Protokoll från sammanträdet den 6 november 2019.


Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa WestlundEU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:12

Namn

§ 1-2

§ 3-4

 

 

 

LEDAMÖTER

N

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Jessika Roswall (M)

O

X

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

X

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

X

O

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X

X

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

X

 

 

 

Tina Acketoft (L)

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X

X

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

O

X

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

O

X

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

O

X

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

X

O

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

Johan Andersson (S)

X

O

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

X

X

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

X

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

 

 

Linda Lindberg (SD)

X

X

 

 

Paula Bieler (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

X

X

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

X

X

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:12

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.45
Samrådet avslutades den 7 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande meningar har inkommit från SD:
Coreper II avvikande på följande punkter:

6. Transfer No DEC 23/2019 (Section III - Commission). Sverigedemokraterna är sedan tidigare emot det gemensamma europeiska asylsystemet. Vår utgångspunkt att migrationspolitik ska ligga inom nationell kompetens.

10. EU Requirements Catalogue 2019

Sverigedemokraterna anser att EU inte ska utveckla sin militära kapacitet och därmed är skeptiska mot att EU:s militära ambitionsnivå tas fram.

11. Single Progress Report on the Development of EU Military Capabilities (June 2018 - June 2019)

Sverigedemokraterna är emot en militarisering av unionen.

12. EDA Guidelines 2020

Sverigedemokraternas utgångspunkt att försvarspolitiken är en nationell angelägenhet.

13. EDA Report to Council 2019

Sverigedemokraterna anser att den Europeiska försvarsbyrån inte behövs.

14. Exercise Specifications (EXSPEC) for the EU Interoperability Exercise in 2020 (EUIX 2020)

Vi är emot godkännande av övningsspecifikationer då millitära- och krishanteringinsatser ska genomföras på mellanstatlig nivå.

17. Council Decision updating the list of projects to be developed under PESCO

SD är sedan tidigare emot PESCO med anledning att vi är emot en militarisering av unionen

Följande avvikande meningar har inkommit från Vänsterpartiet:

Coreper I

7-9 Council Decision on the signing and provisional application of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Mauritania

När förhandlingarna om nytt fiskeavtal med Mauretanien inleddes motsatte vi oss detta då vi anser att detta och liknande avtal ska göras om till utvecklingsprojekt för att utveckla lokalt hållbart fiske med lokal förädling. Vi står fast vid denna åsikt.

Coreper II

12. EDA Guidelines 2020

Vänsterpartiet har inga direkta synpunkter på rådsrekommendationerna då dessa inte delgivits nämnden men vi menar att Sverige, precis som Danmark, inte ska vara en del av EDA med hänvisning till att försvarspolitik är en nationell kompetens.

22. Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore

Vi anser att Sverige ska rösta nej till att anta rådsbeslutet om ingående av frihandelsavtal mellan EU och Singapore. Vi hänvisar till tidigare framför kritik.