Protokoll sammanträde 2019/20:18

EU-nämndens dokument 2019/20:18

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2019-12-13

TID

09.00 – 09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 6 december 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Val av andre vice ordförande
Pål Jonson (M) avsade sig uppdraget som andre vice ordförande.

Jessika Roswall (M) valdes till andre vice ordförande.
 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Miljö
Statssekreterarna Eva Svedling och Gunvor G Ericson från Miljödepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 19 december 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 4 oktober 2019
- Slutsatser om den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020
Konventionen om biologisk mångfald (mångfaldskonventionen) I
- EU:s miljö- och klimatpolitik under den nya valperioden II AM (SD)
- Övriga frågor
a) Prioriteringar för FN:s miljöprogram (Unep) II
- Åtgärder för PFAS II (tillkommande dagordningspunkt)

§ 4

Jordbruk och fiske
Statssekreterare Per Callenberg m.fl. från Näringsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 16-17 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 18 november 2019
- Rådets förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2020

I AM (V)
- (ev.) Förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 och förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller torsk i östra Östersjön I
- Reformpaketet för GJP efter 2020 II
a) Förordningen om strategiska GJP-planer
b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av GJP
c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

§ 5

Justering
Uppteckningar från sammanträdet den 22 november samt protokoll från sammanträdet den 6 december 2019.

§ 6

Övriga frågor

Nämnden uppdrar åt ordföranden att justera uppteckningar och protokoll under julledigheten.

Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:18

Namn

§ 1-2

§ 3-6

 

 

LEDAMÖTER

N

N

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

Jessika Roswall (M)

X

X

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X

X

 

 

Markus Selin (S)

X

X

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

X

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

Pyry Niemi (S)

X

O

 

 

Tina Acketoft (L)

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

SUPPLEANTER

 

 

Kadir Kasirga (S)

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

Mathias Tegnér (S)

X

O

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

Dag Larsson (S)

O

X

 

Johan Hedin (C)

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

Lotta Olsson (M)

 

Roger Hedlund (SD)

 

Leif Nysmed (S)

 

Lars Adaktusson (KD)

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

O

X

 

Bengt Eliasson (L)

X

 

Eric Westroth (SD)

 

Erik Ottoson (M)

 

Alexandra Völker (S)

 

Teres Lindberg (S)

 

Pia Nilsson (S)

 

Anna Vikström (S)

X

X

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

 

Johan Hultberg (M)

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

X

X

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

Hans Rothenberg (M)

 

Louise Meijer (M)

 

Tobias Billström (M)

 

Jan R Andersson (M)

 

Josefin Malmqvist (M)

 

Lotta Finstorp (M)

 

Robert Stenkvist (SD)

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

Patrick Reslow (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

Linda Lindberg (SD)

 

Paula Bieler (SD)

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

Alexander Christiansson (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

 

Lars Andersson (SD)

 

Josef Fransson (SD)

 

Adam Marttinen (SD)

 

Tobias Andersson (SD)

 

Charlotte Quensel (SD)

 

Angelica Lundberg (SD)

 

Staffan Eklöf (SD)

X

X

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

X

X

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

John Widegren (M)

X

X

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

X

X

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

Vakant

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.
2) X från kl.

EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:18


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 50
Samrådet avslutades den 13 december 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

3. Exemption from VAT and excise duty as regards defence effort within the Union framework

Vänsterpartiet anser att Sverige ska säga nej till den föreslagna momsbefrielsen.