Protokoll sammanträde 2019/20:19

EU-nämndens dokument 2019/20:19

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:19

DATUM

2020-01-10

TID

09.00 – 09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Utrikes frågor
Utrikesminister Ann Linde m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 10 januari 2020.

Ämnen:
-
Aktuella frågor II
- Den senaste utvecklingen i Irak och olika sätt att minska spänningarna i regionen II

Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:19

Namn

§ 1

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

 

 

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

 

 

Markus Selin (S)

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X*

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

Désirée Pethrus (KD

X*

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

Tina Acketoft (L)

X*

 

 

Johnny Skalin (SD)

X*

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X*

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

SUPPLEANTER

 

 

Kadir Kasirga (S)

 

 

Vakant

 

 

Mathias Tegnér (S)

X

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

Dag Larsson (S)

 

Johan Hedin (C)

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

Lotta Olsson (M)

 

Roger Hedlund (SD)

 

Leif Nysmed (S)

X

 

Lars Adaktusson (KD)

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

Bengt Eliasson (L)

 

Eric Westroth (SD)

 

Elisabeth Falkhaven (MP)

Erik Ottoson (M)

X*

 

Alexandra Völker (S)

 

Teres Lindberg (S)

 

Pia Nilsson (S)

X*

 

Anna Vikström (S)

X

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

 

Johan Hultberg (M)

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

X*

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

Hans Rothenberg (M)

X*

 

Louise Meijer (M)

 

Tobias Billström (M)

 

Jan R Andersson (M)

 

Josefin Malmqvist (M)

 

Lotta Finstorp (M)

X*

 

Robert Stenkvist (SD)

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

Patrick Reslow (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

Linda Lindberg (SD)

 

Paula Bieler (SD)

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

Alexander Christiansson (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

 

Lars Andersson (SD)

 

Josef Fransson (SD)

 

Adam Marttinen (SD)

 

Tobias Andersson (SD)

 

Charlotte Quensel (SD)

 

Angelica Lundberg (SD)

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X*

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

Vakant

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Fredrik Stenberg (S)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.
2) X från kl.