Protokoll sammanträde 2019/20:51

EU-nämndens dokument 2019/20:51

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:51 Telefonsammanträde

DATUM

2020-05-15

TID

08.30- 10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Utrikes frågor
Utrikesminister Ann Linde m.fl. från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 15 maj 2020

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 22 april 2020


- Aktuella frågor


- Covid-19:s inverkan på EU:s södra grannskap och Mellanöstern

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 2

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson m.fl. från Finansdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 19 maj 2020

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 16 april 2020

- Ekonomiska policyåtgärder relaterade till covid-19-utbrottet

a) EU-åtgärder för att svara på covid-19-krisen
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

b) Förslag till förordning om att etablera ett europeiskt instrument för
tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation, SURE

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkter.
- Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism:

Kommissionens meddelande och reviderad metodologi för att lista

högrisktredjeländer
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.


- Den europeiska planeringsterminen 2020: Slutsatser om

landsspecifika rapporter: 2020 års fördjupade granskningar och

genomförande av de landsspecifika rekommendationerna för 2019
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 3

Utbildning, ungdom, kultur och idrott
Utbildningsminister Anna Ekström m.fl. från Utbildningsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 18 maj 2020

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 20 februari 2020


- Återrapport från videomöte den 14 april 2020


-
Rådsslutsatser om europeiska lärare och utbildare inför framtiden
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. SD-ledamöterna anmälde en avvikande ståndpunkt.


-
Rådsslutsatser om arbetet för att bekämpa covid-19-krisen på utbildningsområdet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 4

Utbildning, ungdom, kultur och idrott
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind m.fl. från Kultur-departementet informerade och samrådde inför videomöte den 19 maj 2020


Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 21-22 november 2019


- Återrapport från videomöte den
8 april 2020


-
Informella videokonferenser


a) Informell videokonferens för EU:s kultur- och medieministrar

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

b) Informell videokonferens för EU:s ungdomsministrar

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.


- Slutsatser om riskhantering av kulturarv
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.


- Slutsatser om ändring av rådets arbetsplan för kultur
(2019-2022)
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.


- Slutsatser om mediekompetens i en värld i ständig
förändring
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.


- Slutsatser om ökade möjligheter för unga på landsbygd
och i glesbygd
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.


- Resolution om resultat av den sjunde cykeln av EU:s
ungdomsdialog
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 5

Justering
Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2020.


Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:51

Namn

§ 1-5

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

 

 

 

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X*

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X*

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

X*

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X*

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X*

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X*

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

 

 

 

Jan Ericson (M)

X*

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Björn Pettersson (S)

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X*

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

X*

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

X*

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X*

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

X*

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

X*

 

 

Vakant

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

X*

 

 

Robert Stenkvist (SD)

X*

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

X*

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

Ida Drougge (M)

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

X*

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

X*

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Ulla Andersson (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X*

Fredrik Stenberg (S)

Paula Holmqvist (S)

X*

Mats Nordberg (SD)

X*

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.