Protokoll sammanträde 2019/20:52

EU-nämndens dokument 2019/20:52

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:52 Telefonsammanträde

DATUM

2020-05-20

TID

08.45 – 09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Turism
Näringsminister Ibrahim Baylan m.fl. från Näringsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 20 maj 2020.

Ämnen:
- Information och samråd inför videomöte om turism

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 2

Forskning och rymd

Statsrådet Matilda Ernkrans m.fl. från Utbildningsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 29 maj 2020.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 28 februari 2020

- Återrapport från videomöte den 7 april 2020

- Rådsslutsatser om Europeiska revisionsrättens rapport: SMF-instrumentet i praktiken: ett ändamålsenligt och innovativt program som står inför utmaningar

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

- Rådslutsatser om rymd för ett hållbart Europa
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 3

Justering
Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2020.


Vid protokollet

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:52

Namn

§ 1-3

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

 

 

 

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X*

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

 

 

 

Markus Selin (S)

X*

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X*

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X*

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X*

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Björn Pettersson (S)

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X*

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

X*

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

X*

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

X*

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

X*

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

O*

 

 

Hans Rothenberg (M)

O*

 

 

Vakant

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

X*

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

O*

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

Ida Drougge (M)

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

X*

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Ulla Andersson (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

O*

Fredrik Stenberg (S)

O*

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.