Protokoll sammanträde 2019/20:53

EU-nämndens dokument 2019/20:53

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:53 Telefonsammanträde

DATUM

2020-05-25

TID

11.30 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Allmänna frågor
Statsrådet Hans Dahlgren m.fl. från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför videomöte den 26 maj 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 22 april 2020


- EU:s övergripande svar på Covid-19 pandemin: En samordnad strategi för nedtrappning av inneslutningsåtgärder och ekonomisk återhämtning

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 2

Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter
Statsrådet Hans Dahlgren m.fl. från Statsrådsberedningen informerade om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

Ämnen:
-
Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter

§ 3

Justering
Protokoll från sammanträdet den 20 maj 2020.
Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:53

Namn

§ 1-3

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

 

 

 

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X*

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X*

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X*

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X*

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X*

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X*

 

 

 

Jan Ericson (M)

X*

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Björn Pettersson (S)

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X*

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

X*

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

O*

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

X*

 

 

 

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

X*

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

X*

 

 

 

Johan Andersson (S)

O*

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

O*

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

O*

 

 

Vakant

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

X*

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 O*

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

Ida Drougge (M)

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

X*

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Ulla Andersson (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Stenberg (S)

Stina Larsson (C)

Paula Holmkvist (S)

O*

Mats Nordberg (SD)

O*

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.Bilaga 2 till protokoll
2019/20:53

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Centralafrikanska republiken)

Samrådet avslutades den 20 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande frågor som rör lufttrafik och järnvägspaketet
Samrådet avslutades den 20 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande den tillfälliga revideringen av rådets arbetsordning
Samrådet avslutades den 20 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande ändringsbudget 4/2020 och mobilisering av EU:s solidaritetsfond
Samrådet avslutades den 20 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förordning om åtgärder avseende giltighet för certifikat, licenser mm
Samrådet avslutades den 19 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande makrofinansiellt stöd
Samrådet avslutades den 19 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Sverigedemokraterna:
”Stöd till länder med enorma problem med korruption måste vara starkt villkorade för att över huvud taget ha någon effekt, i annat fall är risken uppenbar att pengarna kommer tillkomma oligarker eller i övrigt främja fel syften. Det finns inget villkor om att en viss del av medlen ska finansiera insatser för medborgarnas hälsa, vilket borde vara ett huvudsyfte. Förklaringen att konditionalitet måste stå tillbaka på grund av tidspress är inte övertygande, utan konditionalitet gör medlen sannolikt mycket liten nytta i vilket fall.

Med tanke på ländernas kreditvärdighet finns också en uppenbar risk att lånen inte kommer att betalas tillbaka och det finns lite som tyder på att medlen kommer investeras på ett hållbart sätt som faktiskt främjar ekonomisk utveckling på längre sikt.

Prognoser från IMF visar vidare att Sverige och EU är på väg in i kraftig recession, vilket kommer leda till högre skuldsättning. Både Sverige och EU kommer sannolikt få svårt att hålla ihop finanserna i många år framöver, alla utgifter måste därför granskas extra noga. Det här paketet är av dessa skäl inte lämpligt.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förhandlingar om färdplan för EU och Kina om samarbete inom vetenskap, teknik och innovation
Samrådet avslutades den 19 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Sverigedemokraterna:
”Kina är varken en pålitlig eller lämplig partner på området teknik, vetenskap och innovation. Regeringen bör motsätta sig den typen av samarbete.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande ändring i EU:s hamnförordning
Samrådet avslutades den 14 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s ståndpunkt inför IMO MSC och MEPC 75 samt EU:s ståndpunkt i kontrollkommittén för hamnstatskontroll
Samrådet avslutades den 14 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande 1. EUCAP Somalia (referensbelopp och budget) 2. EUAM RCA (referensbelopp) 3. CETA (tvistlösning) 4. CETA (tvistlösning) 5. CETA (tvistlösning) samt 6.CETA (tvistlösning)

Samrådet avslutades den 13 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande svenska utnämningar (bl a rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor)
Samrådet avslutades den 13 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har inkommit.