Protokoll sammanträde 2019/20:54

EU-nämndens dokument 2019/20:54

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:54 Telefonsammanträde

DATUM

2020-05-29

TID

08.30 – 10.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Utrikes frågor
Utrikesminister Ann Linde m.fl. från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 29 maj 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den
15 maj 2020

- Aktuella frågor

-
Kina och Asien-Stillahavsregionen
Ordföranden konstaterade att det inte fanns stöd för regeringens inriktning i fråga om sanktioner. Istället fanns det majoritet för den inriktning som presenterades av M-, SD-, V-, KD-, C-, och L-ledamöterna.  S- och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt. Det fanns stöd för regeringens redovisade inriktning i övriga delar av diskussionen med avvikande ståndpunkter från SD-, V- och C-ledamöterna.

§ 2

Rättsliga och inrikes frågor
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson m. fl från Justitiedepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 4-5 juni 2020.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 13 mars 2020

- Återrapport från videomöte den 6 april 2020


- Förordningen om överlåtelser av fordringar
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Konsekvenser av utbrottet av Covid-19 på det rättsliga området


- Övriga frågor
a) Aktuella lagstiftningsförslag

b) Videoministermöte för rättsliga och inrikes frågor mellan

EU-USA
c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

§ 3

Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Mikael Damberg m.fl. från Justitiedepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 4-5 juni 2020.


-
Återrapport från möte i rådet den 13 mars 2020

- Återrapport från videomöte den 28 april 2020


-
Digital Rättvisa: elektroniska bevis
a) Förhandlingar om ett avtal mellan EU och USA om
gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
b) Förhandlingar om ett andra tilläggsprotokoll till konventionen
om IT-brottslighet

- Utlämning av EU-medborgare till tredjeländer
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Inrättande av den Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

- Covid-19: Gränskontroller vid inre gräns och fri rörlighet av personer

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Övriga frågor

a) Aktuella lagstiftningsförslag
b) Videoministermöte för rättsliga och inrikes frågor mellan
EU- USA
c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

- Genomförande av interoperabilitetsförordningarna

§ 4

Utbildning, ungdom, kultur och idrott
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind m.fl. från Kulturdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 2 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 21 november 2019

- Återrapport från videomöte den 21 april 2020- Informella videokonferenser

a) Informell videokonferens för EU:s idrottsministrar
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Slutsatser om att stärka tränare inom idrotten genom att

förbättra möjligheterna att skaffa färdigheter och kompetenser

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.


- Slutsatser om effekterna av Covid-19 och idrottssektorns

återhämtning

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 5

Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 11 och 15 maj och protokoll från sammanträdet den 25 maj 2020
Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:54

Namn

§ 1-5

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

 

 

 

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X*

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

X*

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X*

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X*

 

 

 

Tina Acketoft (L)

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X*

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Björn Petersson (S)

X*

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X*

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

X*

 

 

 

Arin Karapet (M)

X*

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

X*

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X*

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

O*

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

O*

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Vakant

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

O*

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

X*

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Angelica Lundberg (SD)

O*

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

X

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

X*

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

Ida Drougge (M)

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Ulla Andersson (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

O*

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Stenberg (S)

O*

Stina Larsson (C)

Paula Holmkvist (S)

O*

Kerstin Lundgren (C)

O*

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

Bilaga 2 till protokoll 2019/20:54

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Nordkorea)
Samrådet avslutades den 28 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande avtal om vägtransport mellan Italien/Schweiz respektive Tyskland/Schweiz)
Samrådet avslutades den 28 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande 1. Restriktiva åtgärder Syrien 2. UNSGM  
3. Afghanistan samt 4. EUNAVFOR MED IRINI.
Samrådet avslutades den 27 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande administrativt samarbete på beskattningsområdet
Samrådet avslutades den 28 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande ersättande av en ledamot (Cedefop)
Samrådet avslutades den 28 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förlängning av förhandlingsmandat rörande luftfartsförhandlingar med ASEAN-länderna.
Samrådet avslutades den 26 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fonden för justering för globaliseringseffekter och anslagsöverföring
Samrådet avslutades den 25 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har inkommit.