Protokoll sammanträde 2019/20:56

EU-nämndens dokument 2019/20:56

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:56 Telefonsammanträde

DATUM

2020-06-05

TID

08.00 – 11.02

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Transport, telekommunikation och energi
Statsrådet Anders Ygeman m.fl. från Infrastrukturdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 5 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport
möte i rådet den 3 december 2019

- Återrapport från videomöte den
5 maj 2020

- EU:s digitala politik efter covid-19
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Övriga frågor
Rådsslutsatser om att forma EU:s digitala framtid

§ 2

Utrikes frågor - handel
Statsrådet Anna Hallberg m.fl. från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 9 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 16 april 2020


-
WTO-frågor
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Handelsaspekter av utbrottet av covid-19: implikationer för handelspolitiken
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 3

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson m.fl. från Finansdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 9 juni 2020.


Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 19 maj 2020

- Kommissionens förslag om ett europeiskt återhämtnings-instrument
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regerings inriktning. SD- ledamöterna anmälde en avvikande ståndpunkt.

- 2020 års landsspecifika rekommendationer och rådets utlåtande om de uppdaterade stabilitets- eller konvergensprogrammen

- Övrig fråga

Information årsmöte EIB

§ 4

Utrikes frågor - utveckling
Statsrådet Peter Eriksson m.fl. från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 8 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den
8 april 2020

-
Aktuella frågor

- EU:s globala svar på covid-19 pandemin, Team Europa ansatsen

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. SD- ledamöterna anmälde en avvikande ståndpunkt.

§ 5

Jordbruk och fiske
Statsrådet Jennie Nilsson m.fl. från Näringsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 8 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 25 mars 2020


- Återrapport från videomöte den 13 maj 2020


Gröna given:
- Strategin
Från jord till bord

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. M-, SD- och KD-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.

- Strategin för biologisk mångfald

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. M- och KD-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.

SD-ledamöterna lämnande annan avvikande ståndpunkt.


§ 6

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark m.fl. från Arbetsmarknads-departementet informerade och samrådde inför videomöte den 9 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den
19 mars 2020

-
Återrapport från videomöte den 5 maj 2020


-
Återhämtningspaketet: bidrag på nationell och EU-nivå för att göras sysselsättnings- och socialpolitiken mer robust och arbetsmarknaderna mer motståndskraftiga i syfte att besegra konsekvenserna av den nuvarande krisen
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Övriga frågor

a) Landsspecifika rekommendationer 2020


- Utkast till rådsslutsatser om fort- och vidareutbildning som en grund för hållbarhet och anställningsbarhet i nuvarande krisen

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. SD- ledamöterna anmälde en avvikande ståndpunkt.

§ 7

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
Statsrådet Åsa Lindhagen m.fl. från Arbetsmarknadsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 9 juni 2020.

Ämnen:
- Återhämtningspaketet: bidrag på nationell och EU-nivå för att göras sysselsättnings- och socialpolitiken mer robust och arbetsmarknaderna mer motståndskraftiga i syfte att besegra konsekvenserna av den nuvarande krisen
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 8

Justering

Uppteckningar från sammanträdena den 8 och 20 maj samt protokoll från sammanträdet den 29 maj 2020.

Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 29 maj 2020 (återfinns i bilaga 2).

Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:56

Namn

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-8

LEDAMÖTER

N

N

N

N

N

N

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

X

X

X

X

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

X*

X*

X*

X* 

X* 

 

Markus Selin (S)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X*

X*

X*

X*

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

Pyry Niemi (S)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

Tina Acketoft (L)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X*

X*

X*

X*

X* 

X* 

 

Jan Ericson (M)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Björn Petersson (S)

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

X*

X*

X*

X*

X* 

X* 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

O*

O*

O*

O*

O*

O* 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

X*

X*

X*

X*

X* 

X* 

 

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

O*

O*

O*

O*

O*

O* 

 

Johan Andersson (S)

O*

O*

O*

O*

O*

O* 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

X*

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

O*

O*

O*

O*

 

Vakant

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

O*

O*

O*

O*

O*

O* 

 

Alexander Christiansson (SD)

O*

O*

O*

O*

O*

O* 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

O*

O*

O*

O*

O*

O* 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

O*

O*

O*

O*

O*

O* 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

O*

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

O*

O*

O*

O*

O*

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

O*

O*

 

Karolina Skog (MP)

O*

O*

O*

O*

 

Ida Drougge (M)

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

O*

O*

O*

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Ulla Andersson (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Stenberg (S)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Stina Larsson (C)

Mats Nordberg (SD)

O*

O*

O*

O*

X*

X*

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:56

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar inom utrikesområdet.
Samrådet avslutades den 4 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Europeiska revisionsrättens rapport 15/2019.

Samrådet avslutades den 4 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande transport/infrastrukturfrågor (bl.a. ICAO, Corsia, OTIF).

Samrådet avslutades den 3 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Vänsterpartiet:

Avvikande mening Corsias baslinje

Vi avviker mot den svenska positionen ang Corsias baslinje. Vi anser att Sverige skulle hållit fast vid att baslinjen ska ligga kvar som ett medelvärde av utsläppen 2019 och 2020. Sveriges och EUs position innebär dessvärre en kraftig urholkning av klimatintegriteten i ett redan mycket urholkat system. Det kan vi inte stödja.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande sex annoteringar på utrikesområdet.

Samrådet avslutades den 3 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Filipinernas anslutning till 1965 års Haagkonvention.

Samrådet avslutades den 3 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förlängning av avtal om vetenskapligt samarbete mellan EU och Indien samt EU och Ukraina

Samrådet avlutades den 3 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förslag till rådsslutsatser om sjöfart.

Samrådet avslutades den 2 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fiskeprotokoll (Mauretanien) samt konventionen om bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT).
Samrådet avslutades den 29 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Vänsterpartiet:

Avvikande mening

När förhandlingarna om nytt fiskeavtal med Mauretanien inleddes motsatte vi oss detta då vi anser att detta och liknande avtal ska göras om till utvecklingsprojekt för att utveckla lokalt hållbart fiske med lokal förädling. Vänsterpartiet står fast vid denna åsikt.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande anslagsöverföring nr DEC 09/2020 samt nr DEC 10/2020.

Samrådet avslutades den 29 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror.
Samrådet avslutades den 29 maj 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.