Protokoll sammanträde 2019/20:57

EU-nämndens dokument 2019/20:57

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:57 Telefonsammanträde

DATUM

2020-06-12

TID

08.30 - 10.25
10.27 - 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Socialminister Lena Hallengren m.fl. från Socialdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 12 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 6 mars 2020

- Återrapport från videomöte den 15 april 2020


- Återrapport från videomöte den 12 maj 2020


- EU:s hälsoprogram 2021–2027 – EU4Health Programme
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.
M-, SD- och KD-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.

- Vaccines Strategy
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 2

Utrikes frågor
Utrikesminister Ann Linde m.fl. från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 15 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 29 maj 2020

-
Aktuella frågor

-
Förberedelser inför möte med USA:s utrikesminister Mike Pompeo
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.
SD- och KD-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter


§ 3

Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
Statsrådet Anna Hallberg m.fl. från Näringsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 12 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 27 februari 2020

- Återrapport från videomöte den 20 mars 2020


-
Återhämtningspaketet: Grön och digital omställning som drivkrafter för en europeisk återhämning och stärkande av europeiska värdekedjor
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.


-
Övriga frågor

a) Det kommande tyska ordförandeskapets arbetsprogram

§ 4

Utrikes frågor - försvar
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 16 juni 2020.

Ämnen:
-
Återrapport från videomöte den 12 maj 2020

- Aktuella frågor


- Arbetet med EU:s militära insatser och träningsmissioner
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

SD-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkt.

- Försvarsinitiativen
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

V-ledamoten lämnade avvikande ståndpunkt.

- Samordning av resurser i pandemins spår

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 5

Transport, telekommunikation och energi
Statsrådet Anders Ygeman från Infrastrukturdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 12 juni 2020.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 4 december 2019

-
Återrapport från videomöte den 28 april 2020
-
Ekonomisk återhämtning och den gröna given: Energiom-ställning och tillväxt
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

SD-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkt.

§ 6

Allmänna frågor
Statsrådet Hans Dahlgren m.fl. från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför videomöte den 16 juni 2020.

Ämnen:
-
Återrapport från videomöte den 26 maj 2020

- Förberedelse videomöte EU:s stats och regeringschefer den 19 juni 2020
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

SD- och KD-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.

- EU/UK-relationen
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Rådets 18-månadersprogram (1 juli 2020 – 31 december 2021)
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 7

Allmänna frågor - sammanhållning
Statsrådet Jennie Nilsson m.fl. från Näringsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 15 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 25 juni 2019


- Sammanhållningspolitiken efter covid-19: en byggsten i EU:s återhämtningsplan
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

§ 8

Justering

Uppteckningar från sammanträdet den 25 maj samt protokoll från sammanträdena den 3 och 5 juni 2020.

Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 5 juni 2020 (återfinns i bilaga 2).

Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa WestlundEU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:57

Namn

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7-8

LEDAMÖTER

N

N

N

N

N

N

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

X

X

X

X

X

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X

X

X

X

X

X

X

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

X*

X*

X*

X* 

X* 

X*

Markus Selin (S)

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X*

X*

X*

X*

 X*

 X*

X*

Maria Strömkvist (S)

X*

X*

X*

X*

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X*

X*

X*

X*

Pyry Niemi (S)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Tina Acketoft (L)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X*

X*

X*

X*

X* 

X* 

X*

Jan Ericson (M)

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Björn Petersson (S)

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

X*

X*

X*

X*

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X*

X*

 X*

Anna Vikström (S)

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

X*

X*

X*

X*

 X*

X*

X*

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

Vakant

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

X*

X*

X*

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

X*

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

Alexander Christiansson (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

X*

X*

 X*

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

 X*

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

X*

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

Maria Gardfjell (MP)

 

Karolina Skog (MP)

 

Ida Drougge (M)

 

Hampus Hagman (KD)

X*

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Ulla Andersson (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

X*

X*

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

O*

O*

O*

O*

O*

O*

O*

Fredrik Stenberg (S)

X*

X*

X*

Stina Larsson (C)

Paula Holmqvist (S)

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:57

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsslutsatser framsteg i skattefrågor

Samrådet avslutades den 11 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande uppdragsbeskrivning studie om finansiell arkitektur för utveckling
Samrådet avslutades den 11 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar inom transportområdet (EU-position/UNECE, sekr för transportsamarbete/Västra Balkan)

Samrådet avslutades den 10 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande tre annoteringar inom utrikes- och handelsområdet

Samrådet avslutades den 10 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsbeslut (brexit)

Samrådet avslutades den 9 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande gemensamt uttalande om datum för budgetförfarandet och villkor för arbetet i förlikningskommittén 2020

Samrådet avslutades den 5 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsslutsatser om migration och säkerhet på västra Balkan

Samrådet avslutades den 5 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsslutsatser om demografiska utmaningar
Samrådet avslutades den 5 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Kristdemokraterna:

Avvikande mening 

Vi Kristdemokrater har varit emot sociala pelaren då den inte bara är rekommendationer utan också avser att bli lagstiftning. 

I punkt 53 sägs att man anser att det vid lämpligt tillfälle ska införas en europeisk barngaranti. 

Det är fortfarande inte helt klart vad det konkret ska innebära och vad EU måste avsätta för medel. Har talats om cirka 60 miljarder kronor. Och jag uppfattar inte att riksdagen har tagit ett beslut om att den ska införas. 

Vi anser inte att vi kan stödja Skrivning som den nu ser ut i punkt 53. 

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Moderaterna:

Se nedan avvikande ståndpunkt från moderaterna i skriftligt samråd rörande rådsslutsatser om demografiska utmaningar. 

Moderaterna var emot införandet av den sociala pelaren utifrån att vi såg stora risker för att den skulle leda till mer EU-lagstiftning på det sociala området och därmed sämre möjligheter för Sverige att nationellt kunna utforma vår välfärdspolitik. Vi varnade även för att den sociala pelaren skulle bli kostnadsdrivande i EU-budgeten.

 

Kommissionen signalerar tydligt i sitt nya meddelande EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation att syftet med en europeisk barngaranti ska vara att säkerställa att alla barn har tillgång till grundläggande tjänster som hälso- och sjukvård. Det åligger dock medlemsstaterna att säkerställa det.

 

Vidare motiverar kommissionen en rad anslagsökningar i sitt förslag till långtidsbudget för 2021-2027 med att det handlar om att genomföra den sociala pelaren. Det vill säga det budgetförslag som regeringen nu behöver lägga stor möda på att försöka hålla nere volymen av för att den svenska EU-avgiften inte ska bli större än vad den redan är.

 

Med tanke på trenden i den sociala pelarens kölvatten med mer EU-lagstiftning på det sociala området och krav på större inbetalningar från Sverige till EU:s budget menar Moderaterna att Sverige bör vara ytterst försiktigt med att uppmana till fler initiativ på det sociala området. Moderaterna kan därför inte stödja skrivningen i punkt 53 i rådsslutsatserna.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande att forma ett digitalt Europa

Samrådet avslutades den 5 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande uttalande årsbudgetprocessen

Samrådet avslutades den 5 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande bemyndigande mervärdesskattedirektivet

Samrådet avlutades den 5 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.