Protokoll sammanträde 2019/20:58

EU-nämndens dokument 2019/20:58

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:58 Telefonsammanträde

DATUM

2020-06-17

TID

10.07 – 10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Miljö
Statssekreterarna Gunvor Ericson och Eva Svedling m.fl. från Miljödepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 23 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 5 mars 2020

- Miljöpolitikens bidrag till grön återhämtning efter COVID-19
Ordföranden konstaterade att det inte fanns stöd för regeringens inriktning i fråga om skogen. I stället fanns det majoritet för den inriktning som presenterades av M, KD, SD och C med avvikande ståndpunkt från S, L och MP samt oliklydande avvikande ståndpunkt från V. Det fanns stöd för regeringens inriktning i övriga delar av diskussionen med avvikande ståndpunkt från M och KD samt oliklydande avvikande ståndpunkter från SD och V.

§ 8

Justering

Uppteckningar från sammanträdet den 29 maj samt protokoll från sammanträdet den 12 juni 2020.

Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 juni 2020 (återfinns i bilaga 2).

Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa WestlundEU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:58

Namn

§ 1-2

LEDAMÖTER

N

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X*

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

Markus Selin (S)

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Jessica Rosencrantz (M)

X*

Ludvig Aspling (SD)

X*

Maria Strömkvist (S)

Désirée Pethrus (KD

Pyry Niemi (S)

X*

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

X*

Jan Ericson (M)

SUPPLEANTER

Björn Petersson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Mathias Tegnér (S)

X

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

X*

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

Anna Vikström (S)

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Rothenberg (M)

X*

Vakant

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

X*

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X*

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

X*

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

X*

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Vakant

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

X*

Maria Gardfjell (MP)

Karolina Skog (MP)

Ida Drougge (M)

X*

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Ulla Andersson (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Stenberg (S)

X*

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:58

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande slutsatser om förbättring av finansiella utredningar för att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet.
Samrådet avslutades den 16 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande slutsatser om säkerhet / försvar.

Samrådet avslutades den 15 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har anmälts av Sverigedemokraterna:

Vi motsätter oss att unionen bygger upp en egen oberoende operativ förmåga, eller en militär organisation eller armé. Vi står däremot bakom det permanenta strukturerade samarbetet.

Följande avvikande ståndpunkt har anmälts av Vänsterpartiet

Vi anser att försvarsarbetet inom EU inte ska fördjupas och menar att regeringen ska motsätta sig alla förslag som leder i den riktningen.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande dels rådsrekommendation om Pesco, dels slutsatser om antiterrorism.
Samrådet avslutades den 15 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har anmälts av Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet lämnar en avvikande ståndpunkt då vi menar att Sverige borde lämna försvarssamarbetet Pesco. Vi konstaterar också att deltagande stater uppmuntras att allokera nödvändiga resurser, vilket borde vara en nationell angelägenhet.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande tre annoteringar rörande den europeiska planeringsterminen.

Samrådet avslutades den 15 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande dels stärkt C-skydd och kemisk säkerhet i Ukraina, dels implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1540 (2004) om icke-spridning av massförstörelsevapen och dess vapenbärare, och dels stöd till tredjeländer (outreach).
Samrådet avslutades den 12 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsslutsatser om svaret på covid-19-pandemin inom EU:s energisektor – vägen till återhämtning.

Samrådet avslutades den 12 juni 2020.