Protokoll sammanträde 2019/20:60

EU-nämndens dokument 2019/20:60

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:60 Telefonsammanträde

DATUM

2020-06-26

TID

09.00 – 10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Jordbruk och fiske
Statsrådet Jennie Nilsson m.fl. från Näringsdepartementet informerade och samrådde inför videomöte den 29 juni 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 8 juni 2020

- Meddelande Mot ett mer hållbart fiske i EU: lägesbeskrivning och vägledning inför 2021
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Övriga frågor:
a) Nuvarande lagstiftningsförslag
(jordbruk)
- Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) efter 2020

b) Nuvarande lagstiftningsförslag
(fiske)
- Förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning


- Kontrollförordningen


-
Förordningen om ändring av Östersjöplanen och Europeiska havs- och fiskerifonden

§ 2

Justering

Uppteckningar från sammanträdena den 3 och 5 juni samt protokoll från sammanträdena den 17 och 18 juni 2020.

Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 17 juni 2020 (återfinns i bilaga 2).
Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa WestlundEU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:60

Namn

§ 1-2

LEDAMÖTER

N

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X*

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X*

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

Markus Selin (S)

X*

Ilona Szatmari Waldau (V)

Jessica Rosencrantz (M)

Ludvig Aspling (SD)

X*

Maria Strömkvist (S)

Désirée Pethrus (KD

Pyry Niemi (S)

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

X*

Jan Ericson (M)

SUPPLEANTER

Björn Petersson (S)

X*

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Mathias Tegnér (S)

X*

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

O*

Anna Vikström (S)

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

X*

Mikael Damsgaard (M)

Hans Rothenberg (M)

Vakant

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

X*

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X*

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

X*

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

X*

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Vakant

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

X*

Maria Gardfjell (MP)

Karolina Skog (MP)

Ida Drougge (M)

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Ulla Andersson (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Stenberg (S)

X*

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:60

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förordning om ändring av fiskemöjligheter i Östersjön och Västerhavet.

Samrådet avslutades den 25 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende 2
rådsslutsatser och 10 rådsbeslut (luftfartsavtal) på transportområdet.
Samrådet avslutades den 25 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende utkast till rådsslutsatser om EU/UK relationen har avslutats.
Samrådet avslutades den 25 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende 11 annoteringar inom utrikes- och handelsområdet.
Samrådet avslutades den 24 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande anmälan om deltagande i CORSIA:s pilotfas.

Samrådet avslutades den 24 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förslag till direktiv om justering av vissa tidsfrister under direktivet 2011/16/EU avseende rapportering och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning till följd av covid-19-pandemin.
Samrådet avslutades den 23 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende ändring av förordning 1305/2013 (tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) med anledning av covid-19.
Samrådet avslutades den 23 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s ståndpunkt i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormer för olivoljor och olivoljor av pressrester.
Samrådet avslutades den 18 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande ändringar av förordning (EU) 575/2013 och (EU) 2019/876 (CRR quick fix).
Samrådet avslutades den 17 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har anmälts från Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet anser att förslaget kan leda till ett ökat risktagande från banker och att sådana förluster inte ska täckas av offentlig finansiering.