Protokoll sammanträde 2019/20:61

EU-nämndens dokument 2019/20:61

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:61 Telefonsammanträde

DATUM

2020-07-08

TID

10.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Beslut om medgivande till deltagande på distans

§ 2

§ 3

§ 4

Ekonomiska och finansiella frågor
Statssekreteraren Max Elger m.fl. från Finansdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför videomöte den 10 juli 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 9 juni 2020

- Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

- Uppdatering om ekonomiska effekten av Covid-19 och återhämtningsåtgärder
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

SD- V och L-ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.


-
Konvergensrapporter från kommissionen och Europeiska centralbanken

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.


-
Internationella möten

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.


-
Kapitalmarknadsunionen: Högnivåforumets slutliga rapport
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

Ekonomiska och finansiella frågor
Statssekreteraren Max Elger m.fl. från Finansdepartementet informerade om EU:s årsbudget 2021.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 15 november 2019

- Information om EU:s årsbudget 2021

Justering

Uppteckningar från sammanträdena den 12, 17 och 18 juni samt protokoll från sammanträdet den 26 juni 2020.


Vid protokollet

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den

Jessika Roswall

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:61

Namn

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X*

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X*

 

Martin Kinnunen (SD)

X*

Markus Selin (S)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

Jessica Rosencrantz (M)

Ludvig Aspling (SD)

X*

Maria Strömkvist (S)

Désirée Pethrus (KD

Pyry Niemi (S)

Tina Acketoft (L)

X*

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Jan Ericson (M)

X*

SUPPLEANTER

Björn Petersson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Mathias Tegnér (S)

X

Arin Karapet (M)

X*

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

X*

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X*

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

O*

Anna Vikström (S)

O*

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Rothenberg (M)

Vakant

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

X*

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Vakant

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

Maria Gardfjell (MP)

Karolina Skog (MP)

X*

Ida Drougge (M)

Hampus Hagman (KD)

X*

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Ulla Andersson (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Stenberg (S)

X*

Stina Larsson (C)

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon
O*= Uppkopplade per telefon (närvarande)

En siffra i kolumnen för närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.